Yurtdışı Eğitim, Amerika dil okulu, ingiltere dil okulu, malta dil okulu, Yurtdışı eğitim danışmanlığı
Edu Vizyon Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı 0 212 543 58 06

Amerika yüksek öğretim sistemi

new-york-dilokullari

AMERİKAN YÜKSEK ÖĞRENİM SİSTEMİ

Amerikan yüksek öğretim kurumları, ülkemizdekinden farklı olarak tek bir merkezden yönetilmezler. Federal bakanlık, eyaletlerin ihtiyaç duyacağı yüksek öğrenim kurumları hakkında genel standartları belirler. Bunun dışında her bir eyalet bünyesinde üniversiteler ve kolejler kendi özerk yapıları içinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütürler. Yüksek öğrenim kurumlarında (university, college, community college, institute of technology) çeşitli fakülte ve bölümlerde, lisans (BA) Mastır (MA, MSc) ve Doktora (PhD) dereceleri verilir.

Idari yapılarına göre eyalet üniversiteleri ve özel vakıf üniversiteleri mevcuttur. Özel üniversiteler çeşitli vakıflar ve dini organizasyonlar tarafından finanse edilirler. Özel üniversiteler genellikle maliyet bakımından daha yüklü bir okul masrafı gerektirirler. Yale, Harvard, Cornell gibi köklü okullar birer özel vakıf üniversitesidir.

Yabancı öğrenciler tarafından yoğunlukla tercih edilen bir diğer okul gurubu ‘community college’lerdir. Ülkemizdeki meslek yüksek okulu seviyesinde bir kurum olan Com.Col.ler, daha çok üniversite öncesi temel eğitim ve iki yıllık yüksek okul diploması verirler. Bu iki yıllık eğitimin ardından dört yıllık bir okula devam etme imkanı bulunmaktadır. İki yıllık okullardan alınan AA veya AA derecesiyle dört yıllık bir okulun üçünücü sınıfından uygun şartların sağlanmış olması kaydıyla devam imkanı bulunabilir.

ABD Üniversitelerinde Yıl Sistemi
Dört yıllık bir lisans programının ilk ili yılında, ilgili sahanın genel bir hazırlık eğitimi verilir. Üniversitenin ilk yılı freshman, ikinci yılı ise sophomore olarak adlandırılır. Genel olarak üniversite sistemini ve okuduğu alanı ilk iki yılda tanıyan öğrenci üçüncü sınıfta üzerinde çalışacağı asıl alana yönelir. Üçüncü sınıf junior, dördüncü sınıf ise senior olarak adlandırılır. Üçüncü ve son sınıflardan öğrenci, danışmanların yardımıyla istediği alanda lisans derecesi alabilmek için gerekli dersleri ve kredi miktarını tamamlayarak mezun olur.

Derslerin sunuluş biçimlerine göre ‘lecture’ ve ‘seminar’ olarark adlandırılırlar. Büyük gruplara sunulan derslere lecture, küçük gruplara spesifik bir konuda verilen derslere de seminar adı verilir. Seminarların bir özelliği de tartışmaya açık olmaları ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşmesidir. Bunlara ek olarak öğrecninin danışman hocasıyla yakından çalışabildiği, özel ilgi alanına hitap eden ve araştırmaya dayalı derslerde vardır ki bunlara supervised ya da independent study adları verilir.

Alınan derslerin kredi değerleri ayrı ayrıdır. Öğrencilerin quarter başına ortalama 15 kredi almaları gerekir. Bu da haftalık 12-20 saat arası bir ders demektir. Mezuniyet için gerekli kredi sayısı her okul ve programa göre değişmekle birlikte dört yıl içinde yaklaşık 180 kredilik bir ders miktarına tekabül eder.

Lisans (Master) Eğitimi
Lisans eğitiminin ardından başlanan, araştırma ve uzmanlaşmaya dayalı olan mastır prorgamları ortalama iki yıl sürer. Spesifik bir alanda yoğun bir çalışmayı ifade eden mastır programında öğrenciler, akademik çalışmalarını tamamladıktan sonra sınava girerler ve tez yazarlar. Bu süreci başarıyla tamamlayan öğrenciler, alanında mastır derecesiyle ödüllendirilir.

Doktora Eğitimi
Bir mastır programını başarıyla tamamlamış öğrenciler doktoraya devam etme hakkı kazanırlar. Bazen ülkemizdekinden farklı olarak mastır ve doktora derecesinin birbiriyle kaynaşmış olarak verildiği de görülebilir. Ileri seviye uzmanlaşmayı ifade eden doktora eğitmi, genellikle 3-4 yıl veya daha fazla bir süreyi kapsar. Gerekli eğitim ve araştırma safhalarının ardından doktora tezi yazılır. Akademik çalışmalarını tamamlayan ve tezini yazan adaylar, ilgili komite karşısında tezinin savunmasını yapar. Ikna edici bir savunmanın ardından aday doktora derecesiyle ödüllendirilir.