Yurtdışı Eğitim, Amerika dil okulu, ingiltere dil okulu, malta dil okulu, Yurtdışı eğitim danışmanlığı
Edu Vizyon Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı 0 212 543 58 06

GMAT Sınavı

what-is-gmat-exam

GMAT Nedir ?

Amerika’da işletme master’ı yapmak isteyen öğrencilerden GMAT sınavına girmeleri istenmektedir. Bu sınavın önemi okullara göre değişmekle beraber birçok okul bu sınavdan belirli bir puanın üzerine çıkılmasını istemektedir. Böylece programına alacakları öğrencinin ne kadar başarılı olabileceği hakkında bir tahmin yapabilme şansına sahip olabileceklerdir. GMAT sınavı MBA başvurusu yapabilmek için gerekli tek şart değildir. GMAT sonucunun yanında lisans eğitimi genel not ortalaması, iş deneyimleri, referans mektupları ve kendisini ifade eden başvuru yazıları da MBA başvurusunda gözönüne alınan kriterlerdir.

Bu sınav Eğitsel Sınav Servisi (Educational Testing Service-ETS) tarafından Lisansüstü İşletme Eğitimi Kabul Konseyi (Graduate Management Admission Council – GMAC)’nin de katkılarıyla hazırlanmaktadır. Sınava İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç şehirde girilmektedir.

Sınav Ekim 1997’den beri dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de bilgisayar ortamında uygulanmaktadır. Klavye ve mouse yardımıyla testi tamamlamanız mümkündür. İyi bir bilgisayar bilgisine sahip olmak gerekmez. GMAT’a hazırlanmak için en iyi yol bol bol deneme sınavları ve örnek GMAT sınavları çözmektir.

GMAT’ın içeriği

Sınav İngilizce olarak uygulanmakta olup Amerikalı öğrencilerden de MBA başvurusu sırasında istenmektedir. GMAT sınavı sözel,sayısal ve analitik alanlarda olmak üzere 3 ayrı alanda temel becerilerinizi ve problem çözme yeteneğinizi ölçen, bununla birlikte İngilizce bilginizi ve bunu kullanabilme seviyenizi ölçen bir sınavdır.

Sınava başlamadan önce fare kullanımı, soruları cevaplama, bir diğer soruya geçme gibi testin bilgisayarda uygulanmasına ilişkin olarak bir alıştırma safhasından geçeceksiniz.
Sorular karışık zorluk derecesinde, alanlarda ve konularda gelecektir. Her bir soru için bir kere cevap hakkı vardır, diğer soruya geçip daha sonra geri dönmek yada yapamadığınız soruyu boş bırakıp sonra bakmak mümkün değildir. Bu nedenle zekice düşünerek olabildiğince çok soruya cevap vermeye çalışın. İlk soru ne çok kolay ne de çok zor olacaktır. Takip eden sorular bir önceki soruya verdiğiniz cevaba göre değişecektir.Her bir sorunun puanı farklıdır, ancak ilk sorular her zaman daha yüksek puana sahiptir. Puan değerlendirmesi doğru cevap verdiğiniz soru sayısı, doğru cevaplandırdığınız soruların zorluk derecesi ve bu doğru cevapların bölümler arasındaki dağılımına göre yapılmaktadır.

Maksimum 150 dakikalık çoktan seçmeli, sözel ve sayısal bölümden oluşan 2 test bulunmaktadır. Sözel testin içerdiği sorular;

  • Sentence Correction (Cümle Düzeltme): 14-15 sorudan oluşan teste verdiğiniz cevaplar gramer, diksiyon ve sentaks bilgilerinizi ortaya koyacaktır.
  • Critical Reasoning (Eleştirel Akıl Yürütme): 14-15 adet sorudan oluşur. Anlama, eleştirel yaklaşım ve tartışmalardan mantıklı sonuçlar çıkarabilme gibi yeteneklerinizi ölçmeye yöneliktir.
  • Reading Comprehension (Okuduğunu Anlama): 12-14 sorudan oluşan sorular dikkatli ve doğru okuma, bir parçanın değişik bölümleri arasında bağlantı kurma ve mantıklı sonuçlar çıkarabilme becerilerini ölçmeyi amaçlar. 4 ayrı parça ve her parçaya yönelik 3-4 soru vardır.

Sayısal testin içerdiği sorular;

  • Data Sufficiency (Veri Yeterliliği): 13-14 soru
  • Problem Solving (Problem Çözme): 23-24 soru

Sorular aritmetik işlemler, sayı doğrusu ve sıralama, tam sayılar, çarpanlara ayırma, ondalık sayılar, kesirler, üslü ve köklü sayılar, aritmetik orta, diziler ve standart sapma, denklemler, eşitsizlikler, geometri (analitik geometri) konularını da içerir.

Bu bölümlerin puanlaması 200 ile 800 arasındadır. Yaklaşık olarak 460 ve üzeri üst yüzde 50’ye denk gelir. 9 sayısal, 11 sözel ya da her iki bölümden 10’ar soru olmak üzere tüm sınavda toplam 20 soru puanlamaya dahil edilmez.

Bunlardan başka her biri 30 dakikalık olan Analytical Writing Assessment (Analitik Yazım Değerlendirilmesi) bölümü vardır. Burada 140’ar konu içerisinden bilgisayarın seçtiği 2 konu hakkında değerlendirme ve tartışma yazısı yazmanız istenecektir. Amaç, düşüncelerinizi etkili ve düzenli bir şekilde aktarabildiğinizi ölçmek ve İngilizce bilginizin değerlendirmektir. Bu bölümün puanı 0 ile 6 arasındadır.

Değerlendirme yazısı soru örneği

“The safety of consumer goods can best be ensured not by way of government regulation but rather through voluntary efforts of the private businesses that produce those goods.”
To what extent do you agree or disagree with the foregoing statement? Use reasons and/or examples from your experience, observation, and/or reading to explain your viewpoint.

Tartışma yazısı soru örneği

The following appeared in a memo from the sales director of Aura Cosmetics Company:

“The best way to reverse Aura Cosmetic’s recent decline in profitability is to require each new employee in Aura’s sales division to enroll in the popular SureSale seminar. Last year, the software company TechAide began incorporating SureSale’s week-long seminar into it training program for all new sales employees, and since that time TechAide’s total sales have increased dramatically. Also, according to a recent article in a reputable business magazine, the SureSale sales system has been widely adopted among the nation’s twenty largest companies, and the employee turnover rate at these companies is lower today than five years ago. Therefore, by enrolling Aura sales employees in the SureSale seminar Aura will also retain its highest caliber salespeople.”

Discuss how logically convincing you find this argument. In your discussion, you should analyze the argument’s line of reasoning and use of evidence. It may be appropriate in your critique to call into question certain assumptions underlying the argument and/or to indicate what evidence might weaken or strengthen the argument. It may also be appropriate to discuss how you would alter the argument to make it more convincing and/or discuss what additional evidence, if any, would aid in evaluating the argument.

GMAT’a başvuru

Sınava yetkili merkeze başvuruda bulunularak yada GMAC web sitesi www.gmac.com vasıtasıyla internet üzerinden (Visa, MasterCard, ya da American Express Kartları ile) kayıt yaptırarak yılda toplam 5’i geçmemek kaydıyla GMAT sınavına girmek mümkündür. Haftaiçi hergün, her ayın 3üncü ve sonuncu günleri arasında (ayın 1’i ve 2’sinde GMAT sınavı yapılmaz) ve ayrıca ayda bir kez Cumartesi günleri (her ayın ikinci Cumartesi’sine denk gelen gün) iki ayrı seans halinde (sabah 9:00 / öğlen 13:00) uygulanmaktadır. Sınav ücreti 225 USD’dir.

Kendinizi hazır hissettiğinizde sınava girmek istediğiniz günü belirleme şansınız vardır, ancak hafta sonu gibi zamanlara talep fazla olduğu için erken başvuruda bulunmakta fayda vardır.

Sınav Sonuçlarının Öğrencilere ve Okullara Bildirilmesi

GMAT sonucunuz, sınavdan sonra 10 gün içerisinde size postayla gönderilecektir.

Eğer sınavınız iyi geçmediyse ve sınavınızın geçersiz sayılmasını istiyorsanız bunu sınav sırasında yada sınavdan hemen sonra bildirmelisiniz.