Yurtdışı Eğitim, Amerika dil okulu, ingiltere dil okulu, malta dil okulu, Yurtdışı eğitim danışmanlığı
Edu Vizyon Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı 0 212 543 58 06

GRE Sınavı Nedir ?

GRE Sınavı
 • Bu içeriğe Puan Verin
5

Yurtdışında GRE Sınavına Hazırlık

TOEFL,GMAT, GRE ve SAT vb gibi sınavlara yurtdışında alacağınız eğitimle daha kolay hazırlanabilirsiniz. Yurtdışında GRE sınavı hazırlık eğitimleri hakkında bilgiler için 0 212 543 58 06 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz.

Sending
User Review
5 (1 vote)

gre-sinavi-nedir

GRE Testi İle Tanıştınız mı?

1 Ağustos  2011’de tanıtılan yeni GRE testi, yeni tip soruları ile günümüzün rekabetçi yüksek lisans okullarında sahip olmanız gereken becerileri ve düşünce biçimini nasıl geliştirebileceğinizi yansıtıyor.

GRE sınavı genelde, İşletme, İktisat, Matematik, Mühendislik, Bilgisayar, Kimya ve Fizik konularında master ve doktora yapmak isteyen öğrencilerden genel yeteneklerini tespit etmek için istenilen bir sınavdır.

Yeni tasarlanan testin daha arkadaş canlısı ve esnek olarak planlandığı da ekleniyor. Yeni adıyla ‘GRE revised General Test’ üç bölümden oluşuyor.

 • Verbal Reasoning
 • Quantitative Reasoning
 • Analytical Writing

 

Bilgisayar tabanlı yeni GRE testinin yapısını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

 

GRE Revised Computer-based Test

Bölüm Soru Sayısı Verilen Süre
Analytical Writing

(1 bölümdür ama ayrı ayrı 2 görevden oluşuyor)

“Analyze an Issue” görevi ve bir tane “Analyze an Argument” görevi 30 dakika görev başına
Verbal Reasoning

(2 bölümden oluşur)

Her bölümde yaklaşık 20 soru vardır 30 dakika görev başına
Quantitative Reasoning

(2 bölümden oluşur)

Her bölümde yaklaşık 20 soru vardır 35 dakika görev başına
Unscored¹ Çeşitlidir Çeşitlidir
Research² Çeşitlidir Çeşitlidir

 

¹Bu bölüm Analytical Writing  bölümünün ardına belki eklenebilir ve skorunuzun bir parçası olmaz.

²Bu bölüm de skor değerlendirmesine dahil değildir ve her zaman testin en sonunda yer alır.

GRE testi ilk olarak her zaman Analytical Writing  bölümü ile başlar, diğer kalan beş bölümün hangi sıra ve düzen ile geleceği ise belli olmamaktadır.

GRE’nin içeriği

GRE sınavı herhangi bir yoğun hazırlık gerektirmeyen ve birikimleriniz sonucu oluşan bilginizi ölçmek için hazırlanmış bir sınavdır. Sorular üzerinde istediğiniz kadar düşünebilirsiniz. Ancak, her bölüm için ayrılan süreye göre kendinizi hazırlamaya dikkat edin. Soruları boş bırakmayınız. Bölümü zamanında bitirmek için, emin olmasanız da soruları tahminde bulunarak yanıtlamak zorundasınız.
GRE sınavı Eylül 1996’dan beri Türkiye’de bilgisayarda uygulanmaktadır.
GRE sınavı üç bölümden oluşur.

1) Verbal (Sözel) Bölüm: 30 dakika sürer ve 30 sorudan oluşur. Adayların İngilizce’yi kullanabilme yeteneklerini ölçer. Sözel bölümde 4 farklı soru tipi vardır.
o Cümle tamamlama ( Sentence Completions )
o Eş anlamlı kelimeler ( Analogies )
o Zıt anlamlı kelimeler ( Antonyms )
o Okuma algılama ( Reading Comprehension ): Bu bölüm standart sınavların en önemli bölümüdür. Parçayı okurken seri olmak ve parçada ne anlatıldığını anlamak önemlidir.

2) Quantative (Matematik) Bölüm: 45 dakikadır ve 28 sorudan oluşur. Soru tipleri;
o Sayısal karşılaştırma (Quantitative Comparisons – QCs)
o Problem çözme (Problem Solvıng) (Grafik okuma, yüzde hesapları, mod, aralık, aritmetik ortalama, olasılık soruları, üçgenler)

Sayısal karşılaştırma sorularında iki tane matematiksel ifade verilip bunlarda hangisinin büyük yada küçük olduğu gibi birbirleri arasındaki ilişkiyi bulmaya yönelik sorular sorulur. Cevap olarak bir değer bulmanız istenmez.

3) Analitik (Mantik) Bölüm: Bu bölümde bilgisayarda 2 konu hakkında kompozisyon yazmanız istenecektir. Konulardan biri;

Perspektif sunumu ( Present your Perspective on an Issue ): Verilen 2 konudan seçim yaparak görüşünüzü savunmanız istenecektir. Burada önemli olan düşüncenizin ne olduğu değil, kendinizi nasıl ifade ettiğiniz, İngilizce’yi nasıl kullandığınızdır. Süre 45 dakikadır.
Argüman analizi ( Analyze an Argument ): Verilen konuyu değerlendirmeniz, analiz etmeniz istenir. 30 dakika süre verilir.

Deneysel Bölüm: GRE sınavında değerlendirmeye alınmayan bir deneme bölümü bulunmaktadır. Soruları cevaplandırırken bu bölümü tahmin etmeye çalışarak zaman kaybetmeyin. Çünkü diğer bölümlerden bir farkı olmadığı için bunun anlaşılması oldukça zordur.

GMAT sınavında olduğu gibi GRE’de de soruların zorluk derecesini siz belirlersiniz. Bir soruya doğru yanıt verdiğiniz takdirde sonraki soru daha zor olacak, yanlış yanıt verdiğiniz takdir de ise sorunun zorluk derecesi düşecektir. Puanlandırma da hangi soruya doğru yanıt verdiğinize bağlı olarak değişecektir. Ancak bir önceki sorunun puanı kendisinden sonrakinin puanından her zaman daha yüksek olacaktır. Bu nedenle ilk soruları doğru cevaplandırmaya dikkat edin.

Soruları bir kere görebilirsiniz, geri dönüp soruyu cevaplama yada kontrol etme hakkınız yoktur. Bu nedenle mümkün olduğunca mantıklı düşünüp soruların hepsini cevaplayın, zaten bir soruyu cevaplamadan diğer soruya geçemezsiniz.

Bölümler karışık sırada çıkar ve testin ilk iki bölümünden sonra 10 dakikalık ara verilir. GRE’ye başvuru Yılda toplam 5’i geçmemek kaydıyla her takvim ayında GRE alma hakkınız bulunmaktadır. Hafta içi hergün ve ayrıca ayda bir kez Cumartesi günleri (her ayın ikinci Cumartesi’sine denk gelen gün) iki ayrı seans halinde (sabah 9:00 / öğlen 13:00)  uygulanmaktadır.Kendinizi hazır hissettiğİniz her an GRE’ye girebilirsiniz.

 • Biyokimya, Hücre ve Moleküler Biyoloji GRE Subject Testi

  Bu GRE subject sınavı yaklaşık 180 çoktan seçmeli soru içerir. Bazı sorular laboratuar bilgisi, diyagramlar ve deneysel sonuçlarla bağlantılı olarak gruplaştırılmış olabilir. Üç ana konu hakkında bilgiyi ölçer, bunlar, Biyokimya, Hücre Biyolojisi ve Moleküler Biyoloji ve genetiktir. Sınav raporunda toplam puanın yanı sıra her bir ana konudaki puanlar da belirtilmektedir. Sınav puanlandırılmasında Biyokimya soruları toplam skorun genellikle %36’sını, Hücre Biyolojisi soruları %28’ini, Moleküler Biyoloji ve Genetik soruları ise %36’sını oluşturur.

(bkz: ETS Biochemistry, Cell and Molecular Biology)

 • Biyoloji GRE Subject Testi

  Bu GRE subject sınavı 5 şıklı yaklaşık 200 soru içerir. Bazı sorular laboratuar bilgisi, diyagramlar ve deneysel sonuçlarla bağlantılı olarak gruplaştırılmış olabilir. Üç ana konu hakkında bilgiyi ölçer, bunlar, Hücre ve moleküler Biyoloji, Organisma Biyolojisi ve Ekoloji ve Evrimdir. Sınav raporunda toplam puanın yanı sıra her bir ana konudaki puanlar da belirtilmektedir. Sınav puanlandırılmasında Hücre ve moleküler Biyoloji soruları toplam skorun genellikle %33-34’ünü, Organisma Biyolojisi soruları %33-34’ünü ve Ekoloji ve Evrim soruları ise %33-34’ünü oluşturur.

(bkz: ETS Biology)

 • Kimya GRE Subject TestiBu GRE subject sınavı yaklaşık 130 çoktan seçmeli soru içerir. Periyodik tablo, bazı gerekli sabit sayılar ve SI birimleri çevrimleri için gerekli katsayılar test kitapçığına bulunmaktadır. Eğer soru için ayrıca gerekli bir katsayı var ise soru içinde belirtilmektedir. Test şeklinde hazırlanan sorular temel matematik bilgisi ile çözülebilmektedir, bu nedenle hesap makinesi veya logaritmik tablolar gerekmemektedir. Logaritmik bilgi gerekiyor ise soru içinde zaten belirtilmektedir. Bu sınav dört ana bilgiyi ölçer, bunlar, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya ve Fizikokimyadır. Sınav raporunda toplam puanın yanı sıra her bir ana konudaki puanlar da belirtilmektedir. Sınav puanlandırılmasında Analitik Kimya soruları toplam skorun genellikle%15’ini, Anorganik Kimya soruları %25’ini, Organik Kimya soruları %30’unu, Fizikokimya soruları ise %30’unu oluşturur.

(bkz: ETS Chemistry)

 • Bilgisayar Bilimi GRE Subject TestiBu GRE subject sınavı yaklaşık 70 çoktan seçmeli soru içerir. Bazı sorular diyagramlar ve grafiklerle bağlantılı olarak gruplaştırılmış olabilir. Dört ana konu hakkında bilgiyi ölçer, bunlar, Software sistemleri ve metodolojisi, Bilgisayar organizasyon ve mimarisi, Teori ve matematik altyapısı ve diğer başlıklardır.Sınav raporunda toplam puanın yanı sıra her bir ana konudaki puanlar da belirtilmektedir. Sınav puanlandırılmasında Software sistemleri ve metodolojisi soruları toplam skorun genellikle %40’ını, Bilgisayar organizasyon ve mimarisi soruları toplam skorun genellikle %15’ini, Teori ve matematik altyapısı soruları toplam skorun genellikle%40’ını ve diğer başlıklar soruları toplam skorun genellikle %5’ini oluşturur.

(bkz: ETS Computer Science)

 • İngiliz Edebiyatı GRE Subject Testi

  Bu GRE subject sınavı yaklaşık 23o soru içerir. Sorular, şiir, drama, biyografi, kompozisyon, kısa hikayeler, roman, kritikler, edebi teoriler ve dil tarihi konularından hazırlanır. İngiliz edebiyatı sınavında hem İngiltere, hem Amerika hem de diğer İngilizce konuşan ülkelerden edebiyat içerebilir. Sınav skorunun yaklaşık %40-50 gibi bir bölümünü edebi analizler, %15-20 gibi bir bölümünü yazar, tarih, stil.. tanıması, %20-25 gibi bir bölümünü kültürel ve tarihi şartlar, %15-20gibi bir bölümünü edebiyat kritiklerinin tarihi ve teorisi konuları kapsar.

(bkz: ETS Literature in English)

 • Matematik GRE Subject Testi

  Bu GRE subject sınavı yaklaşık 66 çoktan seçmeli soru içerir. Çoğu soru zorluk derecesi lisans eğitimine eşittir. Sınav sorularının yaklaşık yarısı temel matematik bilgisi, %25’lik kısmı ilk basamak cebir, kalan sorular ise matematiğin diğer önemli konularını içerir.

(bkz: ETS Mathematics)

 • Fizik GRE Subject Testi

  Bu GRE subject sınavı 5 seçenekli yaklaşık 100 soru içerir. Bazı sorular diyagramlar ve grafiklerle bağlantılı olarak gruplaştırılmış olabilir. Lisans eğitimindeki fizik bilgisi ile cevaplanabilir zorlukta sorulardır. SI ölçü birimleri kullanılır. Gerekli olabilecek sabit sayılar ve birimler arası çevirim katsayıları sınav kitapçığında verilir. GRE fizik sınavının %20’lik bölümü klasik mekanik, %18’i elektromanyetizm, %9’u optik ve dalga, % 10’u termodinamik ve statik mekanik, %12’si kuantum mekaniği, %10’u atom fiziği, %6’sı izafet teorisi, %6’sı laboratuar metotları ve % 9’u diğer önemli konuları kapsar.

(bkz: ETS Physics)

 • Psikoloji GRE Subject Testi

  Bu GRE subject sınavı 5 şıklı yaklaşık 205 çoktan seçmeli soru içerir. Çoğu soru lisans eğitimi bilgileri ile cevaplanabilir. Sınav sonunda toplam puanın yanı sıra iki alt bölüm puanı da belirtilir. Deneysel ve doğal psikoloji bilimi soruları puanlandırmanın %40’lık bölümünü, Sosyal veya sosyal bilimler eğilimli sorular puanlandırmanın %43’lük bölümünü, diğer konular ise %17’lik bölümünü kapsar.

(bkz: ETS Psychology)

GRE sınavı broşürlerine ve örnek sorularına www.gre.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Her sene değişmekle birlikte aşağıdaki tabloda sınava katılanların yüzde kaçının ortalama kaç puan aldığı bilgisi görülebilir.

 • %96-99 – 720 puan
 • %79-90 – 630 puan
 • %61-75 – 570 puan
 • %37-50 – 500 puan

GRE Sınav Başvuru Merkezi :

Educational Testing Service,
P.O.Box 6000 Princeton,
NJ 08541-6000, U.S.A.
Tel: 609-771-7670, Fax: 609-771-7906

 • GRE Subject Test Computer Based sınavı Türkiye’de Ankara, İstanbul, İzmir şehirlerinde uygulanmaktadır.
 • GRE Subject Test Paper Based sınavı Türkiye’de Ankara Türk-Amerikan Derneği ve İstanbul Robert Kolejinde uygulanmaktadır.
 • GRE General Test ETS merkezince görevlendirilmiş sınav merkezlerinde yapılmaktadır. Türkiye’de genellikle GRE General Test bilgisayar ortamında yapılmaktadır.

GRE Sık Sorulan Sorular (S.S.S)

Bilgisayarlı GRE Testi Nasıl Yapılır ?

Bilgisayarlı test, kağıtta yapılanın aynısıdır. Sorular aynı tip sorulardır. Sadece kalem ve kağıt yerine klavye, fare ve ekran kullanılır.

Bilgisayarlı GRE Testine Girmek İçin Bilgisayar Kullanmayı Bilmek Gerekir mi?

Hayır gerekmez. Sadece klavye ve fare kullanmayı bilmek yeterlidir.

Sınava Giderken Yanımızda Ne Götürelim ?

Yanınızda mutlaka bir kimlik kartı, pasaport veya sürücü ehliyeti olmalıdır. Ayrıca GRE sonucunuzun gönderilmesini istediğiniz okulların isim ve adresleri de olmalıdır.

Test Süresi Ne Kadardır ?

Test yaklaşık 4 saat sürmektedir. Bunun 2 saat 15 dakikası sorulara yanıt vermekle geçer, diğer zaman ise teste ön hazırlık hakkında bilgilendirme ile geçer.

Seviyeye Uyumlu Değişen Zorlukta Sorular Sınavı (Computer-Adaptive General GRE Testi) Nasıldır ?

Bu test kişinin sorulara vereceği cevaplara göre kendisini tasarlar. Bilgisayarda öncellikle kişinin cevap verebileceği kolay sorular tek tek gelir. Bunlara verilen doğru cevaplara göre sorular zorlaşır. Sorulara yanlış cevap verdikçe sorular kolaylaşır. Bu nedenle testi yapan her kişi farklı sorularla karşılaşabilir.

Bilgisayarlı GRE Testinde Puan Nasıl Hesaplanır ?

Her bölümde sorulara verilen doğru yanıtlara göre o bölüm için puan hesaplanır. Sadece test öncesi(pre-test) ve arama (research) bölümlerinde puanlama yapılmaz.

GRE Sınavına Ne Kadar Sıklıkla Girebilirim? 
Senede en fazla 5 defa sınava girilebilinir. Her bir sınavdan sonra 2 ay ara vermek gerekir.

Ne Zaman Konulu (Subject Test) GRE Testlerine Girebilirim ?

Özel konulu testler Kasım, Aralık ve Nisan aylarında yapılır.

Bilgisayarlı GRE sınavı ücreti
ABD’de sınava girenler için : 105 $
Diğer ülkelerde sınava girenler için : 130 $
Sınav tarihi değiştirilmesi durumunda : 40 $

Konulu sınav (Subject test) ücretleri

ABD’de sınava girenler için : 130 $
Diğer ülkelerde sınava girenler için : 150 $
Doğrudan merkezlere giderek kayıt verilmesi halinde : 35 $

Kompozisyon yazımlı GRE sınav ücreti

ABD’dea sınava girenler için : 50 $
Diğer ülkelerde sınava girenler için : 60 $
Sınav tarihi değiştirilmesi durumunda : 40 $

Genel GRE sınavı ve kompozisyonlu GRE sınavı ayrı sınavlardır ve her ikisi de bilgisayarda yapılır.

Gre Test Ücretleri Nereye ve Nasıl Ödenir?

· Banka çekleri ile (USD) Çek ETS-GRE-CBT’ye yazılmalıdır.
· Kredi Kartları  VISA, MasterCard veya American Express
· Havale yoluyla
· Eurocheck

GRE’nin İçeriği

GRE sınavı herhangi bir yoğun hazırlık gerektirmeyen ve birikimleriniz sonucu oluşan bilginizi ölçmek için hazırlanmış bir sınavdır. Sorular üzerinde istediğiniz kadar düşünebilirsiniz. Ancak, her bölüm için ayrılan süreye göre kendinizi hazırlamaya dikkat edin. Soruları boş bırakmayınız. Bölümü zamanında bitirmek için, emin olmasanız da soruları tahminde bulunarak yanıtlamak zorundasınız.
GRE sınavı üç bölümden oluşur.

  • Verbal (Sözel) Bölüm: 30 dakika sürer ve 30 sorudan oluşur. Adayların İngilizce’yi kullanabilme yeteneklerini ölçer. Sözel bölümde 4 farklı soru tipi vardır.
   – Cümle tamamlama ( Sentence Completions )
   – Eş anlamlı kelimeler ( Analogies )
   – Zıt anlamlı kelimeler ( Antonyms ) 
   – Okuma algılama ( Reading Comprehension ): Bu bölüm standart sınavların en önemli bölümüdür. Parçayı okurken seri olmak ve parçada ne anlatıldığını anlamak önemlidir.
  • Quantative (Matematik) Bölüm: 45 dakikadır ve 28 sorudan oluşur. Soru tipleri;
   – Sayısal karşılaştırma (Quantitative Comparisons – QCs)
   – Problem çözme (Problem Solvıng) (Grafik okuma, yüzde hesapları, mod, aralık, aritmetik ortalama, olasılık soruları, üçgenler)Sayısal karşılaştırma sorularında iki tane matematiksel ifade verilip bunlarda hangisinin büyük yada küçük olduğu gibi birbirleri arasındaki ilişkiyi bulmaya yönelik sorular sorulur. Cevap olarak bir değer bulmanız istenmez.
  • Analitik (Mantık) Bölüm: Bu bölümde bilgisayarda 2 konu hakkında kompozisyon yazmanız istenecektir. Konulardan biri;Perspektif sunumu ( Present your Perspective on an Issue ): Verilen 2 konudan seçim yaparak görüşünüzü savunmanız istenecektir. Burada önemli olan düşüncenizin ne olduğu değil, kendinizi nasıl ifade ettiğiniz, İngilizce’yi nasıl kullandığınızdır. Süre 45 dakikadır.Argüman analizi ( Analyze an Argument ): Verilen konuyu değerlendirmeniz, analiz etmeniz istenir. 30 dakika süre verilir.

GRE Sınavı EducationalTesting Service (ETS) tarafından uygulanmaktadır. www.ets.org .Amerika’da sosyal bilimler (işletme hariç) ve mühendislik dallarında lisansüstü yapmak isteyenler için düzenlenmiş bir sınavdır.

Amaç:
Akademik bilgi ve mezuniyet öğrenimi için uygun olan yetenekleri ölçmek. Genel Test, sözlü, sayısal ve analitik düşünme yeteneğini ölçer. Konu testleri belirli konu alanlarında bilgiyi ölçer. Yazılı sınav, eleştirel düşünme ve analitik yazımı ölçer.

Test Kapsamı:

 • Genel Test: 4 saat
 • Konu Testleri: 3 saat
 • Yazılı Sınav: 2 saat

Kimlerden İstenir?

Master ya da doktora programına başvuracak öğrenciler. Ancak, işletme alanında master yapacak öğrenciler GMAT sınavına girmelidir. Tüm aday öğrenciler, kendi seçtikleri alanlar için hangi testleri almaları gerektiği konusunda mezuniyet kurumlarına danışmalıdır. Bazı üniversiteler sadece Genel Test’i isterken, bazıları her üçünü de isteyebilir.

Test Şekli:

Genel Test bilgisayarlı bir testtir ancak bazı ülkelerde sınırlı tarihlerde yazılı sınav şeklinde yapılmaktadır. Konu testleri ve writing testleri yazılı testler olup belirli tarihlerde yapılmaktadır. Yazılı sınav, belirli ülkeler hariç tüm dünyada bilgisayarda yapılır. Yazılı sınava, GRE konu testleriyle aynı gün girilemez. GRE test zamanları:

GRE Genel Test’i ve Yazılı sınav bilgisayarlı ortamda yapılır ancak bazı ülkelerde sınırlı tarihlerde yazılı sınav şeklinde yapılmaktadır. Yıl boyunca her ayın ilk üç haftası GRE sınavına girmek için kayıt olabilirsiniz ancak Kasım’dan Ocak’a kadarki kalabalık test zamanlarında erken kayıt olmaya özen gösterin.

Başvuru:

Yazılı GRE Konu Testleri için başvurular, GRE bülteninin ortasındaki kayıt formunu kullanarak postayla ya da GRE’nin www.ets.org adresinden  online yapılabilir. Uluslararası  öğrenciler bilgisayarlı GRE testi için postayla ya da telefonla, ya da uygun bölgesel kayıt merkezine faks çekerek kayıt olabilirler. Bölgesel kayıt merkezinizin numarasını öğrenmek için genel araştırma merkezini 00-1-609-771-7670numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Bize Ulaşın

TOEFL,GMAT, GRE ve SAT vb gibi sınavlara yurtdışında alacağınız eğitimle daha kolay hazırlanabilirsiniz. Yurtdışında GRE sınavı hazırlık eğitimleri hakkında bilgiler için 0 212 543 58 06 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz.