Yurtdışı Eğitim, Amerika dil okulu, ingiltere dil okulu, malta dil okulu, Yurtdışı eğitim danışmanlığı
Edu Vizyon Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı 0 212 543 58 06

Yurtdışı Dil Sınavları

ec-washington-dc-dil-okulu-5

Yurtdışı Dil Sınavları Hakkında

Cambridge Üniversitesi sınavları dünya da en çok bilinen ve geçerli olan sınavlardır. Öğrenci bu kurslara katılmadan önce çok kapsamlı bir seviye tespit sınavına tabii tutulur. Bu sınav sonucu hangi Cambridge sınav hazırlık sınıfına katılacağı belirlenir. Bu sınavlar, 100’den fazla ülkede bulunan farklı merkezlerde aynı tarihlerde düzenlenmektedir. Bu sınavlarda başarılı olan adaylar University of Cambridge ESOL Examinations tarafından seviyelerine uygun olan sertifikaya hak kazanırlar.

SINAV VE SERTİFİKA SEVİYELERİ

KET (Key English Test): Cambridge’ın 1.düzey İngilizce sertifika sınavıdır, elementary (başlangıç) seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olan ve temel anlamda İngilizce iletişim kurabilen kişilerin girdiği bir sınavdır. Adaylar basit içerikli metinlerdeki ana temaları anlamalı, belirli durumlarda iletişim kurabilmeli ve kısa ve standart ilanları, işaretleri ve basit sözel tarifleri anlayabilmelidirler. Reading/Writing, Listening ve Speaking olmak üzere üç bölümden oluşur. KET sertifikası ömür boyu geçerlidir.

PET (Preliminary English Test): Cambridge’ın 2.düzey İngilizce sertifika sınavıdır. Bu düzeydeki öğrencilerin İngilizce seviyesi orta düzeydedir. Sınav; Reading, Writing, Listening, Speaking olmak üzere dört bölümden oluşur. PET sınavı iş, okul ve sosyal hayattaki pratik iletişime yönelik yeterli İngilizcesi olan kişiler için hazırlanmıştır. Bu sınav bazı durumlarda gerekli olan İngilizcenizi kullanma, basit kitapçıkları ve makaleleri okuma ve basit kişisel mektuplar yazabilme veya bir toplantıda not tutabilme yeteneğinizi ölçmeyi amaçlar. Daha ziyade turizm, perakende satış, inşaat, üretim ve mühendislik gibi alanlarda çalışan için gerekli temel dil becerilerini kapsar. PET sertifikası ömür boyu geçerlidir.

FCE (First Certificate in English): Cambridge’ın 3.düzey sertifika sınavıdır. Bu düzeydeki öğrenciler geniş bir dilbilgisi ve sözcük bilgisine sahiptirler, ve günlük ve sosyal hayatta İngilizce konuşma konusunda kendilerine güvenirler, değişik durumlar için fikirler üretip uygun bir iletişim tarzını kullanırlar ve rahat iletişim kurarlar. Öğrencilerin İngilizce seviyesi ileri-orta düzeydir. Bu sınav, en yaygın olarak başvurulan Cambridge sınavıdır. Reading, Writing, Listening, Speaking ve Use of English olmak üzere beş bölümden oluşur. Bu sınav sonunda alınacak sertifika, uluslararası ticaret ve eğitim ortamında, sertifika sahibinin iyiye yakın bir düzeyde İngilizce iletişim kurabilme becerisine sahip olduğunu belgeler. Bu sertifika yurtdışında çalışmak, okumak ve dil becerisi isteyen işletme, tıp, mühendislik ve diğer birçok iş alanında bir kariyer edinmek isteyen kişiler için önemli bir adımdır. FCE sertifikası ömür boyu geçerlidir.

CAE (Certificate in Advanced English): Cambridge’ın 4. düzey İngilizce sertifika sınavıdır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler İngiltere’deki yüksek öğretim kurumlarına girebilmek için yeterli İngilizce seviyesine sahip olduklarını ispatlamış olurlar. Reading, Writing, Listening, Speaking ve English in Use olmak üzere beş bölümden oluşur. Öğrencilerin İngilizcesi ileri düzeydedir sosyal ortamlarda ve profesyonel anlamda İngilizceyi etkili kullanabilirler. CAE sertifikası ömür boyu geçerlidir.

CPE (Certificate of Proficiency in English): Cambridge’ın en ileri düzeydeki İngilizce sertifika sınavıdır ve en zor geçilen sınavdır. Öğrencinin ileri düzeyde İngilizce hakimiyetinin yeterli olup olmadığını ölçmektedir. İleri (proficiency) seviyede İngilizce bilgisinin bir kanıtı olan bu sertifika İngiltere ve dışındaki birçok üniversite ve uluslararası şirket tarafından kabul görmektedir. Reading, Listening, Composition, Use of English ve Interview olmak üzere beş bölümden oluşur. Bu düzeydeki başarılı adayların İngilizce seviyeleri anadil seviyesine benzer bir dereceye ulaşır. CPE sertifikası ömür boyu geçerlidir.

Cambridge ESOL:  Bu sınav anadili İngilizce olmayan 16 yaş üzerinde İngiltere, Galler veya Kuzey İrlanda’da yaşayan veya yaşamayı düşünen yetişkinler için hazırlanmıştır. Bu kişilere mülteciler, işçiler, yukardaki ülkelerdeki eşlerinin ve ailelerinin yanına yerleşecek olan göçmenler gibi topluluklarda dahildir.

Cambridge sınavları hakkında daha detaylı bilgi için: http://www.cambridgeesol.org